Videncenter

Gode Links om Landsbyudvikling!

Region Midt har nogle meget gode sider omkring Landsbyudvikling, hvor man kommer langt omkring.

https://www.landsbyviden.rm.dk/