Margrethevolden, Mønsted

En historisk vold på 2,5 km

Vest for den tidligere Rosborg Sø ligger voldanlægget Rosgaarde Voldsted, også kaldet Margrethevolden, dateret til slutningen af 1300-tallet. Volden er ca. 2,5 km. Og der er indhegner et område på 85 haVoldstedets egentlige formål kendes ikke helt med nøjagtighed. Desuden er der ikke sikkert om der er tale om et egentligt forsvarsværk.

Det formodes at det peger hen i en retning mod, at der er tale om en stor indhegning til kreaturer og heste i forbindelse med middelalderens store eksport fra de jyske egne omkring Hærvejen.


Finder du fejl eller mangler, venligst skriv til os på vibland@vibland.dk

Adresse

, Mønsted

Oplev aktiviteter

Natur