Landsbypedeller

Der er i Viborg Kommune mange steder Landsbypedeller. En tendens der efterhånden ses blomstre op i flere landsbyer.

Landsbypedellerne er med til at gøre en forskel og gør en stor indsats på flere områder. De hjælper til hvor det for dem giver mening, og er en særlig aktiv for byerne de opererer i.

At være landsbypedel giver en særlig glæde ved at være sammen om at forskønne den landsby man er en del af. At gøre noget særligt og i både store og små opgaver er med til at løfte byens udseende og forskønne omgivelserne.

At være landsbypedel er ikke kun arbejde, det er også fællesskab på tværs af byens liv og samvær med andre landsbypedeller, kvinder som mænd.

Landsbypedellerne har meget at byde på, en flok landsbypedeller i en by kan være sammensat af mange ressourcer. Tidligere tømrermestre, murer, folkeskolelærer, landmænd, ingeniører, købmand, falckredder og mange andre erfaringer der sammen sætter et stærkt og aktivt hold, der med hver sin rygsæk byder ind med teknisk snilde, erfaringer og godt håndelag.

Med devisen ”alle kan noget” er et meget godt udgangspunkt der supplerer landsbypedellerne i deres virke. Ikke mindst i samværet og fællesskabet findes der nye venskaber og glæden ved i fællesskab at løfte i flok sætter et stærkt fundament i byerne med stolte landsbypedeller der er med til at gøre en forskel.

Desuden er der en bonus i at komme ud og være aktiv, få frisk luft og motion tillige. Alt sammen giver energi og glæde, både for byen og de der er landsbypedel.

VibLand har lige fra start af, været med til at løfte opgaven og facilitere landsbypedellerne. Fordi vi i VibLand ser det som en særlig vigtig opgave at understøtte og hjælpe eksisterende landsbypedelordninger og være med til at starte nye byer op med et lignende koncept som landsbypedel.

Se præsentationsvideo om landsbypedeller

 

Organisering af landsbypedeller

Typisk er landsbypedel ordningen organiseret under en forening i byen. Mange steder er det under den lokale borgerforening.

Vigtigt er det at være organiseret under en forening der besidder et CVR-nummer. I flere forhold, såsom at søge midler/ puljer til udstyr, grej og forbrug som benzin til plæneklipper kræves der et CVR nummer med tilhørende nemkonto. Typisk er en forening også med til at lette praktiske forhold så landsbypedellerne ikke skal sidde og skrive ansøgninger og papirarbejde omkring deres virke.

Sikkerhed og ”uniform”

VibLand har som sagt fra starten af, understøttet landsbypedellerne i kommunen. Derfor har vi fået lavet veste og kasketter som vi uddeler gratis til landsbypedellerne. Dels for at det giver synlighed for landsbypedellerne og de borgere de møder i byen kan se at de er en landsbypedel. En refleksvest er tillige også med til at øge sikkerheden idet de er lette at se, hvor de færdes. Desuden er det med til at synliggøre det gode arbejde som der udrettes og giver en samhørighed landsbypedellerne i hver sin by men også på tværs i kommunen, et signal om et godt og sundt netværk der understøtter det gode liv i landsbyerne.

Er der landsbypedeller der mangler veste og kasketter, også landsbypedeller der skal have suppleret deres ”garderobe” kan også tage kontakt. ring til 28144380 eller skriv til lonekastberg@vibland.dk

Forsikringsforhold

Forsikring er vigtigt. Derfor har vi i VibLand sørget for at få en aftale i hus omkring forsikring af for landsbypedeller. Det skal være trygt at udøve frivillighed som landsbypedel.

I samarbejde med Gjensidige Forsikring, har vi fået udviklet en gennemskuelig model, en forsikring der dækker landsbypedellerne når de er i aktive i deres landsby. Det er muligt at tegne forsikringer:

  • Ansvar
  • Arbejdsskade
  • Bestyrelsesansvar

Er uheldet ud, og der forvoldes skade på andre eller på noget man rammer, f.eks. et stenslag fra en havetraktor eller en landsbypedel selv kommer til skade, så er det vigtigt at man dækkes af forsikring. Desuden kan det være at den forening som landsbypedellerne hører under, ønsker at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, så er dette også en mulighed.

Læs mere her. hvor også formular kan hentes og indsendes til Gjensidige.

Kontakt oplysninger, Gjensidige Forsikring: Ole Michelsen, Tlf.: 8816 6210, mail: ole.michelsen@gjensidige.dk 

I kan bruge dette formular og sende til Ole, for at få et tilbud:   Gjensidige 

Når tilbuddet er indhentet og aftalen er i hus, så skal I sende tilbuddet til Kirsten Johansen, kj3@viborg.dk og forsikringsudgiften dækkes af kommunen. Er forsikringspræmien betalt, sendes kvitteringen med oplysninger til samme mailadresse, og få det betalt dækket.

Hvem gør hvad - forhold til kommunen

I samarbejde park og vej, Viborg Kommune har VibLand været med til at udfærdige en aftale der med god fornuft lægger grundlag for at landsbypedeller og kommunens grønne medarbejdere i fælles fodslag ved hvem der gør hvad, så der for den enkelte by er en tydelighed og aftale om det frivillige arbejde ikke går ind over de opgaver som kommunens afdelinger vedligeholder i den enkelte by. Derfor er det en rigtig god ide at rette henvendelse til planafdelingen under Teknik og miljø.

Teknik & Miljø, Strategi og Udvikling v/Kamilla Overgaard Kudsk Telefon: 87 87 86 36. Mail: strategiogudvikling@viborg.dk

Du kan se videre på Viborg kommunes hjemmeside. (Åbner i ny fane).

Workshop for landsbypedeller

VibLand har i samarbejde med landsbypedeller nedsat en arbejdsgruppe der planlægger en årlig workshop, hvor landsbypedeller mødes, erfaringsudveksler og i løbet af en eftermiddag i hinandens selskab bliver inspireret og informeret om tiltag og sparring med relevante aktører, over en kop kaffe.

Vil din by starte en landsbypedel ordning op – eller har I spørgsmål

Har din by lyst til at få en landsbypedelordning, så er vi altid klar til sparring og dialog og hjælpe med at sætte i gang.

Vi kommer gerne ud og holder et informationsmøde med jer i jeres lokale samlingssted. Vi skal nok tage kage med!

Kontakt os på mail vibland@vibland.dk  eller til på telefon til formanden  29210725.