Tjele Gods

Tjele Kirke i smukke omgivelser

Tjele kirke ligger ved Tjele Gods, i skønne omgivelser. 

Kirken består af et langhus hvis oprindelige vestlige del er fra 1100-tallet, medens den østlige del er tilbygget i 1573 af genbrugte granit fra Sct. Hans Kirke i Viborg. Ved langhusets østlige ende er der – også i 1573 – tilbygget et femsidet sakeisti med et vindue og ved den vestlige ende og et smalt tårn med gavle nord-syd.

På kirkens sydside findes et våbenhus, hvis alder ikke er kendt. Desuden er her to vinduer. På nordsiden ses den tilmurede norddør. Våbenhuset er pudset med cement og tårnet er hvidtet. Kirken er overalt blytækket.

Tjele Gods

Tjele Gods er en historisk herregård; kendt bl.a. fra "En landsbydegns dagbog" og fortællingerne om Marie Grubbe. Godset er fra slutningen af 1300-tallet. 

I dag er der fokus på økologisk landbrug og jagt. Omlægningen til økologi startede i 2017, og i dag dyrkes hele landbruget økologisk. Ud over økologiske grøntsager er det også en økologisk malkekvægsbesætning på ca. 800 køer.

I den smukke natur omkring Tjele Gods, er det muligt at jage i kuperet terræn. Der kan arrangeres forplejning på det smukke godt i forbindelse med jagten. Du kan kontakte skytten her.

Du kan læse om Tjele Gods' historie her


Finder du fejl eller mangler, venligst skriv til os på vibland@vibland.dk

Adresse

Tjelevej, 8830 Tjele

Oplev aktiviteter

Historie