Om VibLand

VibLand er et talerør, der binder landsbyer og lokalområder i Viborg kommune sammen, så vi i fællesskab kan arbejde for en positiv udvikling i landdistrikterne.

VibLand ser landdistrikterne som en ressource i Viborg Kommune. Vi har defineret en klar vision og mission, der understøtter vores mål om fokus på dette.

Vi skaber tætte relationer til alle relevante samarbejdspartnere og ønsker at være aktive og opsøgende i arbejdet med landsbyudvikling.

Vi vil skabe udvikling for det gode liv i VibLand. 

Vores mål er:

 • Vi vil repræsentere hovedparten af Viborg Kommunes landsbyer.
 • Vi vil styrke samarbejde, vidensdeling og erfaringsudveksling imellem kommunens landsbyer.
 • Vi vil være aktive og opsøgende i arbejdet med landsbyudvikling.
 • Vi vil skabe tætte relationer til relevante samarbejdspartnere.

Vores slogan er: landsbyliv i udvikling

Vores vision

 • Vi vil skabe udvikling for det gode liv i VibLand

Vores mission

 • Vi vil inspirere medlemmer og samarbejdspartnere til yderligere værdiskabelse i VibLand.
 • Det vil vi gøre via vidensdeling, landsbyerne imellem.

Vores mål

 • Vi vil repræsentere hovedparten af Viborg Kommunes landsbyer.
 • Vi vil styrke samarbejde, vidensdeling og erfaringsudveksling imellem kommunes landsbyer.
 • Vi vil være aktive og opsøgende i arbejdet med landsbyudvikling.
 • Vi vil skabe tætte relationer til relevante samarbejdspartnere.