Den unge hovedstad og stationsby mellem to sogne

"Kun" 113 år gammel by

Historien om den unge "hovedstad" og stati­onsby delt mellem to sogne.

Møldrup er områdets grønskolling med "bare" 113 år på bagen. Byen kom til verden i 1893, kort efter at jernbanestrækningen mellem Løgstør og Viborg var blevet anlagt. Flere af de andre landsbyer i området ville ikke have jernbanen - heriblandt den daværende "ho­vedby" Tostrup. 

Du kan læse hele historien om Møldrup og omkringliggende byer her.

Vidste du:

Der er mange veldrevne foreninger i Møldrup - blandt andet idrætsforening, spejdere og gymnastikforening?

Den "ene halvdel" af duoen bag det danmarkskendte Cirkus Benneweis; Irene Benneweis, er opvokset i Møldrup?

Der "i gamle dage" var diskotek med discjocky på Møldrup Kro hver fredag, og samlede unge fra nær og fjern, og lørdagen kunne der ske at der var bal med store navne på plakaten som Laban.

Den gamle sognesal i dag er Møldrups kulturhus?

Byens skole er opført i 1956?

Der tidligere har været over 40 butikker i byen?

Der i 1949 blev indviet en badeanstalt i forbindelse med el-værket? Her var dejligt varmt - og billigt vand til byens borgere

Hovedvej 1 3 tidligere gik igennem Møldrup?

Astrupparken er lavet - og tidligere vedligeholdt - takket være 100% frivillig arbejdskraft?

Der i dag er cirka 1380 indbyggere i Møldrup stationsby?

 


Finder du fejl eller mangler, venligst skriv til os på vibland@vibland.dk