Mindesmærke fra bondens frigørelse

"Bystævne pladsen"

På stenen i Finderup er påskrevet:

Halvandet Sekels Frihedsaar før: Bonden under Trællekaar Nu løst fra stavn til folkets tarv gid slægten værne Friheds arv. 

Olaf Bendixen, der var statsskovfoged stod for initiativet til mindestenen i Finderup.


Finder du fejl eller mangler, venligst skriv til os på vibland@vibland.dk

Adresse

Bystævnepladsen, Finderup, 8800 Finderup

Information

Oplev aktiviteter

Historie