Bjerregrav Friskole & Børnehus

Friskole og børnehus med natur og læring

Bjerregrav Friskole en selvejende insitution, hvor familien er en væsentlig del af fællesskabet omkring eleverne og skolen.

Vi er en lokal friskole for lokalområdets børn og vægter nærværet med det enkelte barn og den enkelte familie meget højt.

Lokalområdet er en vigtig medspiller for os som skole, og derfor arbejder vi også tæt sammen med de erhvervsdrivende og foreninger.

 


Finder du fejl eller mangler, venligst skriv til os på vibland@vibland.dk

Adresse

Herredsvejen 131, 9632 Bjerregrav

Oplev aktiviteter

Mest for børn