Runesten i Klejtrup

"Ok æft Āmunda sunaRsun sin"

Klejtrup-stenen er en runesten der dukkede op under en førstegangspløjning af et engstykke ved nordenden af Klejtrup sø i året 1978.

Selvom noget tydede på, at stenen oprindeligt var rejst på det sted den dukkede op under pløjningen, tæt ved vej eller vadested, viste det sig senere  under udgravninger, at stenen har ligget i sandet i det lave vand sammen med bl.a. en stor kløvet sten og skærver fra stentilhugning tæt ved store stolper. Dette formodes at det stammer fra en bådebro, der er dateret til ca. 1150.

Noget tyder på, at stenen ikke står på sin oprindelige plads, men kan være røget af under en transport. Videre formoder man, at stenen må have indgået i et anlæg af mindst to sten, da første del af indskriften mangler.

Runestenen er at finde ganske få meter fra det sted den er fundet under pløjningen i 1978.

Stenen måler ca. 168 cm, og har en bredde på 87 cm. Runernes højde er omkring 12 cm. Skriften på stenen er:

"Ok æft Āmunda sunaRsun sin"

Stenen står ved bro over Klejtrup bæk, nord for søen.

 


Finder du fejl eller mangler, venligst skriv til os på vibland@vibland.dk

Adresse

Søvej, 9500 Klejtrup

Oplev aktiviteter

Historie