Mønsted kirke

Smukt billedhuggerarbejde

Udvendig i kirkens murværk er der et par smukke kvadersten med billedhuggerarbejde:

På nordmuren en sten med et fint formet bladornament og på sydmuren en sten med en løve. På østsiden er der en sten med indridsede runer, og på nordsiden af tårnet ses en dør- eller vinduesoverligger ligeledes med runer.

På kirkegården er der specielt 2 gravsteder, man skal lægge mærke til. Hans Rosborgs og Chr. Colds, begge i nærheden af flagstangen.

Hans Rosborg var en stor mand, men absolut ikke vellidt af befolkningen. Det siges, at da præsten stod ved graven, indskrænkede han sin tale til de fire linier, der i dag er indskriften på Hans Rosborgs gravsten.

Chr. Cold var Tordenskjolds kammertjener. Da Tordenskjold døde i en duel i Hannover år 1729, sørgede Cold for at få liget hjem til Danmark. For sin trofasthed blev Cold belønnet med et embede som herredsfoged og ved giftermål blev han ejer af Harrestruplund.


Finder du fejl eller mangler, venligst skriv til os på vibland@vibland.dk