Hammershøj kirke

Kirke fra år 1200

Hammershøj kirke er formodentlig bygget omkring år 1200. Kirken er opført i romansk byggestil og af tilhugne granitkvadre. Det vides ikke, om der tidligere har ligget en trækirke sammesteds.

På kirkens nordside ses en nu tilmuret kvindedør, lukket med granitkvadre, men med bevarede granitsøjler hvilende på kapitæler og med en smuk, enkel overligger over døren. Det romanske præg er ligeledes bevaret på nordsiden, hvor de oprindelige små vinduer fortsat er at se. I århundrederne frem mod Reformationen i 1536 blev kirken forbedret og udbygget. Blandt andet fik kirken på et tidspunkt tilføjet et sekskantet ”sakristi” på korets østside. Sakristiet var et rum hvor præsten kunne klæde om, opbevare det ved nadveren indviede brød og vin i monstranskabet samt forberede sig til gudstjenesten. Sakristiet var havde indgang fra en dør lige bag alteret. Hvordan det har set ud kan man få en ide om ved at se til den nærliggende Ørum kirke, hvor sakristiet er bevaret, netop på østsiden af koret.

Tårnet menes at stamme fra 1400-årene. I den nederste del af tårnet er anvendt granitkvadre, som uden tvivl er genbrugssten fra den nedbrudte vestgavl. Resten er muret op i tegl og hvidkalket. Både tårn og kirkebygning har blytag.

Mod syd er der i 1880’erne indsat store vinduer, vinduerne stammer fra en større restaurering i 1880’erne, bekostet af grevskabet på Fussingø gods, hvor sydmurens murværk blev omsat, sakristiet på korets østvæg revet ned og erstattet af den nuværende, halvrunde apsis.


Finder du fejl eller mangler, venligst skriv til os på vibland@vibland.dk

Adresse

Randersvej 19B, 8830 Hammershøj

Information

Oplev aktiviteter

Historie