Daugbjerg kirke

Stående løve 

Kirken består af skib og kor, tårn mod vest og våbenhus mod nord. Skib og kor er med bjælkeloft, og er fra romansk tid, bygget af granitkvadre på sokkel med skråkant. Nordmuren er bevaret urørt med dør og flere vinduer; det øvrige er omsat. I skibets sydmur er indsat en kvader med en stående løve.

Det senere tilføjede tårn er af kvadrer fra vestgavlen og munkesten i munkeforbandt, Våbenhuset af af samme materiale og fra samme tid.

Tårnrummet, der har rundbue ind til skibet, er hvælvet. Altertavlen og prædikestol fra renæssancestil; Romansk døbefont af granit med løvefigurer og planteslyngninger.


Finder du fejl eller mangler, venligst skriv til os på vibland@vibland.dk

Adresse

Sejbækvej 4A, 8800 Daugbjerg

Information

Oplev aktiviteter

Historie