Smollerup kirke

Nordens ældste fungerende Kirker og klosterklokke

Smollerup kirke hører sammen med kirkerne i Daugbjerg og Mønsted sogne.

Kirken er bygget i 1100-tallet. Den ligger ret ensomt helt ude ved Smollerup sogns ydergrænse. Det fortælles om dens placering, at man ved aftentide slap to stude løs, og dér hvor de lagde sig for natten, byggede man kirken.

Skib og kor er romanske og opført af granitkvadre. Tårnet mod vest og våbenhuset mod syd er bygget til senere. Nordsiden er kirken er ret uberørt, ogder ses tydelige spor af den tilmurede kvindedør. I kirkens kor i det sydvestlige hjørne finder man inde i kirken resterne af et såkaldt spedalskhedsvindue. Igennem dette vindue kunne de smittefarlige spedalske også få del i gudstjenesten.

Alteret er fra slutningen af 1600- tallet. Alterbilledet skildrer korsfæstelsen på Golgatha. Prædikestolen er fra 1615 og stoleværket fra 1652 (indskrift i stolegavl samt bogstaverne M.B.D.L.). Døbefonten er lavet af granit og er fra romansk tid.

Kirken blev restaureret indvendig i 1998.

I våbenhuset er der en gravsten over Niels Christensen, død 1579 og hans kone Mette Jensdatter. Under deres navne er der våbenskjolde.Niels Christensen var herredsfoged for Fjends Herred og boede på Smollerupgård.

Ligeledes er der i våbenhuset en gravplade af træ med indskriften:”Herunder liger begravit salig Else Gregersdatter som boede i Smolderupgaard som døde aar 1642 Gud gifve hende en gledelig og Efuld opstandels”.


Finder du fejl eller mangler, venligst skriv til os på vibland@vibland.dk

Adresse

Kalkværksvej 17 , 7850 Mønsted

Oplev aktiviteter

Historie